+381 21 521 846
  • Czech81
  • English420
  • Serbian505
  • Slovak

Automatsko uzimanje uzoraka iz kamiona

 

RAKORAF

RAKORAF

RAKORAF od PFEUFFERA podrazumeva automatsko uzimanje uzoraka pomoću specijalne električne ili hidraulične ruke.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »
RAKORAF 2 LINEAR - NOVO!

RAKORAF 2 LINEAR - NOVO!

Efektivno i efikasno uzorkovanje je od suštinskog zanačaja za tačne procene serija dopremljenog zrna. Uzimanje uzoraka koristeći sempler RAKORAF 2 LINEAR je najbrži i najlakši način da se dobije reprezentativan uzorak na prijemnom mestu. RAKORAF 2 je pogodan za sve vrste žitarica, uljarica i mahunarki.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »