+381 21 521 846
  • Czech89
  • Serbian507
  • Slovak

Komercijalni higrometri

Granomat

Granomat

Kapacitetni higrometar GRANOMAT koji je projektovan za linije tretmana žitarica nakon žetve može meriti sve vrste žitarica, mahunarki, uljarica, kukuruza i pivskog ječma.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »
HE 60 & HE 90

HE 60 & HE 90

Ovi komercijalni higrometri su naročito pogodni za uljarice i kukuruz vlage do 46 %.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »
Granolyser

Granolyser

NIR analizator GRANOLYSER je jednostavno rečeno kompletna laboratorija za analizu uzoraka sa terena.

Pod kategorije:
Opširniji tekst »