+381 21 521 846
 • Czech255
 • English523
 • Serbian610
 • Slovak

Contador 2 - NOVO!

 • Brzina brojanja do 5.000 zrna u minutu
 • Kompaktan dizajn
 • Kompatibilan sa aparatom za punjenje Contafil 2
 • Potpuno kontrolisan putem softvera na računaru
 • Zamenjive posude za punjenje za zrna uljane repice i žitarice
 • Snažan i pouzdan u radu
 • Brojanje i punjenje malih semena i žitarica
 • Sa 5 paralelnih kanala za brojanje

CONTADOR 2 - Povećava efikasnost vaših procesa prebrojavanja

Condator 2 je novo razvijen uređaj koji je zasnovan na praktičnom iskustvu sa remoniranim brojačem zrna Condator. Sada su dokazano rukovanje posudama za punjenje, kratka distanca punjenja i velika tačnost pri brojanju upotpunjeni i znatno većom brzinom brojanja. Tradicionalni Condator je brojao 1000 zrna uljane repice za 90 s, a novi Condator 2 izbroji ovu količinu za samo 12 s. Fioka za mala semena br.1 i fioka za žitarice br.2 omogućavaju brzu i fleksibilnu upotrebu za različite vrste zrna. Ovaj koncept osigurava brzu zamenu uzoraka bez potrebe da se prazne kanali za brojanje.

 Posuda za punjenje je postavljena na Condator 2 i uzorak se sipa u nju. Instrument automatski prepoznaje posudu i učitava optimalne parametre. Nakon učitavnja obima brojanja, magnet drži posudu i vibrirajući elment izaziva oscilacije. Specijalno razvijen algoritam obezbeđuje optimalnu stopu punjenja kako bi garantovao veliku brzinu i tačnost brojanja. Parametri brojanja i stopa punjenja se mogu podešavati pojedinačno i sačuvati u nezvisnim konfiguracijama.

Posuda je kapaciteta 250 cm³. Ovo na primer odgovara 35.000 zrna uljane repice u proseku. Verzija za pšenicu (270 cm³) ima prosečan kapacitet od 4.500 zrna.

 

Obrazac