+381 21 521 846
 • Czech101
 • English522
 • Serbian602
 • Slovak

Contador

 • Brzo izračunavanje
 • Tačni rezultati
 • Jednostavno rukovanje
 • Podesiva veličina i brzina administracije
 • Levak za mala, srednja i velika semena
 • Osnovni sadržaj levka 1kg (mogućnost drugog izbora)
 • Nizak nivo buke

CONTADOR - brojač zrna

Contador je brojač zrna se koristi za utvrđivanje mase na hiljade zrna  i semena, za pripremu testa klijanja i rasta. Pogodan je za semena veličine od 0,3 do 15 mm, ali i druge sitne materijale.

 

 

 

Obrazac