+381 21 521 846
  • Czech105
  • English527
  • Serbian605
  • Slovak

Prečišćavač uzoraka MLN/SLN

  • Selekcijom uzoraka osigurava se precizna analizu određene zalihe
  • Omogućava da odaberete ili isključite zalihu koja ne ispunjava postavljene granice prijemnog mesta
  • Potpuno automatsko čišćenje – bez održavanja
  • Sita se sama čiste, opremljena su proverenim sistemom gumenih kuglica za čišćenje
  • Novi dizajn brave sita omogućava brzu i efikasnu zamenu sita
  • Tokom čišćenja mašina ne pokazuje vibracije

Prečišćavač uzoraka MLN i SLN

Ove mašine za prečišćavanje veoma su univerzalne i mogu se koristiti za široku paletu proizvoda od finih semena kao što je uljana repa, kukuruz i pasulj. Identifikacija kvaliteta i vrste nečistoća u isporuci, kao i stvarna veličina zrna su od značaja pri odabiru  kvalitetnog materijala za usev, pivski ječam, interventne nabavke i sl. Isti standard čišćenja može se postići čak i na robi koja se teže čisti, kao što su na primer grašak, pasulj, suncokret i drugi.

Model MLN je namenjen za kontrolu nečistoće. Koristi se za čišćenje i kontrolu komercijalnih uzoraka. Opremljen je ventilatorom i ciklonom sa regulacijom izduvnog vazduha. Mašina ima dva sita za uklanjanje peska i slame.

Model SLN služi za kontrolu nečistoće i sortiranje. Može biti opremljen sa tri sita (SLN3) - dva za čišćenje i jednim za sortiranje ili sa četiri sita (SLN4) - dva za čišćenje i dva za sortiranje.

 

 

Obrazac