+381 21 521 846
  • Czech99
  • English520
  • Serbian517
  • Slovak

Tannometer

Ugrađena automatika beleži rezultate analiza:

  • Sadržaj tanoida
  • Zamućenost pri hladnoći (po MEBAK 2.19. 2.3.)
  • Sadržaj reduktona (po MEBAK i prema prof. Chapona)
  • Osetljivost na proteine
  • Limit amonijum sulfata (po MEBAK-METODY 21.19.2.5)

TANNOMETER - Analizator piva

Tannometer je uređaj za merenje fenolnih supstani u pivu, vinu, voćnim sokovima i biljnim ekstraktima. Kombinuje kompaktni uređaj za merenje, mešanje, kontrolu temperature sa mernim instrumentom zamućenosti, fotometrom i evaluacijom računara. To podrazumeva softver TannoLab 2.0 koji vam omogućava da snimite izmerene vrednosti i rezultate tokom vremena, vršite evaluaciju, čuvate ih u memoriji i štampate. 

 

 

 

Obrazac