+381 21 521 846
  • Czech83
  • English537
  • Serbian618
  • Slovak

Ručna test sita

  • Napravljen od nerđajućeg čelika
  • Niska cena
  • Sita su napravljena tako da odrede sadržaj nečistoća u uzorku zrna
  • Ručna sita su u skladu sa ISO 5223

Set posuda čije dno je napravljeno od sita sa preciznim otvorima. Posude su napravljene od nerđajućeg čelika i uklapaju se jedna u drugu tako da je moguće postaviti nekoliko posuda jednu na drugu ukoliko je to neophodno. Spoljašnjost je zalivena gumenim prstenom.

Prečnik posude je 200mm, a efektivna visina sita je 32mm. Dno seta čini  potpuno zatvorena činija.

Set je na vrhu zatvoren poklopcem sa ručkom. Nakon ubacivanja uzorka posuda se ručno zatvara i protrese dok se uzorak ne podeli po pojedinačnim posudama u odgovarajuće veličine porcija.

Ručna sita su u skladu sa ISO 5223.

Obrazac