+381 21 521 846
  • Czech84
  • English538
  • Serbian609
  • Slovak

Štapni termometar PFEUFFER

  • HE 50 je pogodan za merenje temperature. U kombinaciji sa štapnim termometrom (1 m ili 1,5 m) možete ga korsititi za merenje temperature u skladištenoj robi ili gomilama zrna.
  • Temperatura u balama slame i krmnog bilja može biti izmerena uz pomoć novog štapnog termometra za slamu i krmno bilje. Kao rezultat njegove visoko moderne tehnologije, HE 50 se lako servisira i ima dug vek trajanja. 

Obrazac